Ons groet u in die Wonderlike Naam van Jesus Christus!  Baie welkom en dankie dat u ons webtuiste besoek.

Verklarings- en Vrywaringstandpunt

Die administrateurs van hierdie webtuiste het die prerogatief om enige plasings deur enige individu wat teenstrydig is met die Leerstellings van die Evangelies-Gereformeerde Kerk, enige moontlike skade van wattter aard mag veroorsaak of enige konflik en onaangenaamheid kan veroorsaak, van die webtuiste te verwyder. 

Enige plasings deur 'n individu, anders as die administrateurs van die webtuiste, is nie noodwendig die siening of standpunt van die administrateurs of die gemeente nie.