STIGTING VAN DIE GEMEENTE

 • Met dankbaarheid dink ons terug aan die ontstaan van Wonderboomgemeente.

  Die gemeente is gestig uit die gemeente van Pretoria-Noord (Maranata). Die gemeente van Maranata se kerkgebou het te klein geraak en verskeie pogings om die kerkgebou te verkoop het misluk. Daar is ook gevind dat die gemeente talle lidmate per jaar bygevoeg het, maar dan weer byna net soveel verloor het.

  Daar is besluit om oos van die Apiesrivier af te stig, maar slegs vrywilligers sou by die nuwe gemeente inskakel. Daar is met 46 lidmate afgestig.

  Die eerste groot biduur was gehou in oom Tobie en tannie Tienie Coetzer se huis, wat tans een van die pastorieë van Wonderboom is. By daardie biduur het ‘n noodroep na die Here opgegaan dat Hy ons jaarliks sal verdubbel. Dit het so gebeur in minder as ‘n jaar en Maranata se statistiek was die volgende jaar asof hulle geen lidmate afgegee het nie. Die bidure was besonder goed bygewoon deur gemiddeld 32 van die aanvanklike 46 lidmate.

  Wat tot groot voordeel gestrek het was dat daar 15 persone elke Maandagaand betrokke was by EE3 opleiding en uitreike. Vyf van die lidmate het reeds gekwalifiseer as dosente en van hulle was reeds 11 jaar ononderbroke betrokke by EE3.

 • Na ons eerste semester is gevind dat geen evangelisasieaksie sterker kan wees as die opvolgaksie wat dit ondersteun en daar is begin met opleiding van ‘n aparte span opvolgwerkers wat elke Maandagaand uitgegaan het.

  Een van die groot probleme was dat daar geen saal of plek gekry kon word om die dienste te hou nie. Daar is toe besluit om in die Coetzers se motorhuis te begin diens hou. Daar was ‘n verligte kruis, wat as toring moes dien, Sondae opgeslaan en ‘n ingangsportaal op wiele is voor die motorhuis deur ingeskuif.

  Die kansel was ‘n pragtige kiaat-kroegtoonbank, wat in onbruik geraak het nadat die mense tot bekering gekom het en dit laat omskep het in ‘n kansel met ‘n pragtige hand geweefde kanselkleed.

  Die Desembermaand het die motorhuis te klein geraak en is ‘n tweedehandse tent gekoop. Dit was net opgeslaan toe ‘n stormwind dit middeldeur geskeur het. Daar is een paneel verwyder en die enorme groot tent was nog groot genoeg om ‘n ingangsportaal, moederskamer en ‘n konsistorie te kon huisves. Die moederskamer was natuurlik nie klankdig nie.

  Dit was seker een van die mooiste tente met ‘n pragtige fluweel behangsel reg om die kante.

 • Die wind het soms die tent se dak laat lyk het soos ‘n olifant wat sy ore klap. Die tent was egter nie waterdig nie, maar die teenwoordiges is bemoedig as hulle sou nattigheid ervaar dat dit buite baie meer reën as binne.

  Die tent was baie koud in die winter en bejaardes het met komberse om die bene getrou in die hartjie van die winter die dienste bygewoon.

  Na die tweede winter is ‘n ernstige geroep en smeking tot die Heer gerig vir voorsiening van grond en die oprigting van ‘n saal.

  Daar is baie navorsing gedoen en gesoek na ‘n geskikte stuk grond om te koop. Groot was ons verrassing toe oom Tobie een aand aan ons bekend maak dat die Heer op hul hart gelê het om die helfte van die plot aan ons te skenk. Dit was in die mark vir R100 000. So het die Heer voorsien dat die kerksaal kon opgerig word sonder om lenings daarvoor aan te gaan.

  Elke gemeente het sy eie persoonlikheid. Wonderboom is altyd kenmerkend deur hul informaliteit. Kinders en jongmense kon hulle uitleef in musiek en deelname. Daar was ook altyd lekker saam gesing en musiek gemaak. Dit was ‘n plesierige en liefdevolle klompie mense wat dit geniet het om byeen te wees.